Werven van nieuwe leden én stimuleren van weven bij de leden en anderen. WEEFNETWERK naar buiten toe zichtbaar maken. Het onderzoeken van vernieuwende activiteiten en de diverse activiteiten op elkaar afstemmen. Verzamelen van nieuws over activiteiten op het gebied van weven en textiel. De diverse redacties op de hoogte stellen van zaken die op de website of in het blad WEVEN kunnen verschijnen.

Specifieke werkzaamheden:
 Stelt i.o.m. de penningmeester en de bindpunten een jaarlijks PR-plan met begroting op voor de vereniging. Daarnaast wordt er een meerjarenplan opgesteld.
 Is aanspreekpunt voor alle zaken voor de vereniging rond PR, ACT(iviteiten) en nieuws.
 Is verantwoordelijk voor het aanleveren van de promotiematerialen voor de vereniging rond PR, ACT(iviteiten) en nieuws.
 Is verantwoordelijk voor het beheer van de materialen en stukken van de vereniging die bewaard worden bij PRI-BOX (opslag).

De tijdsinvestering ligt tussen de 32 en 48 uur per maand.

Piektijden: rond evenementen.