LEDENADMINISTRATIE

LID WORDEN

Je ontvangt:

  • 4 x per jaar het tijdschrift Weven
  • korting op activiteiten van WEEFNETWERK
  • met enige regelmaat een Nieuwsbrief per e-mail

Zowel voor 2022 als 2023 gelden de volgende prijzen voor één jaar lidmaatschap:

€ 42,- | voor leden (met uitzondering van studentleden en gezinsleden)
€ 40,- | voor leden binnen Nederland met incasso
€ 22,- | voor gezinsleden (wonend op hetzelfde adres als een bestaand lid. Gezinsleden ontvangen geen tijdschrift WEVEN)
€ 20,- | voor gezinsleden binnen Nederland met incasso
€ 22,- | voor studentleden tot 30 jaar
€ 20,- | voor studentleden tot 30 jaar binnen Nederland met incasso

N.B. voor alle leden met een buitenlands postadres geldt een portotoeslag van € 8,-

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari of 1 juli. Per 1 juli is de contributie de helft van het jaarbedrag. Er wordt een automatische bevestiging van de aanmelding verstuurd. De ledenadministratie verstuurt informatie over de betaalgegevens. Zodra er betaald is wordt er een lidmaatschapsnummer verstuurd. De tijdschriften WEVEN, waar mogelijk nog recht op is, worden dan ook verzonden. Het lidmaatschap wordt automatisch ieder kalenderjaar verlengd.

Klik op onderstaande knop om je aan te melden als lid van Weefnetwerk: