TEXTIELPLATFORM

Textielplatform.nl op internet en Facebook is een initiatief van Stidoc. Acht textielorganisaties in Nederland hebben zich verenigd in Stidoc en werken samen om textielkunst, ambacht én experiment onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Sinds 2017 plaatst elke vereniging per toerbeurt berichten over textiel op het blog van Textielplatform, ook WEEFNETWERK.


STIDOC WORDT GEVORMD DOOR: