Via het formulier onderaan de pagina kunt u zich opgeven als lid van Weefnetwerk. Weefnetwerk is een vereniging die bestaat door vrijwillige inzet van de leden. Leden ontvangen 4x per jaar het tijdschrift Weven en krijgen korting op activiteiten die weefnetwerk organiseert. Het lidmaatschap kost € 38,- per jaar voor leden binnen Europa. Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar voor gezinsleden. Dat zijn leden die op eenzelfde adres wonen als een ander lid. Zij ontvangen geen tijdschrift Weven. Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar voor studenten. Vraagt u even naar de voorwaarden. Het lidmaatschap kost € 50,- per jaar voor leden buiten Europa.

Uw lidmaatschap kan ingaan per 1 januari of per 1 juli. Bij ingang per 1 juli betaalt u de helft voor het eerste jaar. Daarna loopt uw lidmaatschap automatisch per kalenderjaar door. Uw contributie kunt u overmaken op rekeningnummer: NL71 ABNA 0489 9392 01 t.n.v. Weefnetwerk onder vermelding van nieuw lid of uw lidnummer. Voor buitenlandse betalingen: het Bicnummer is ABNANL2A. Na ontvangst van de contributie krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.

Uw lidmaatschap wordt automatisch ieder jaar verlengd tot u opzegt. Opzeggen doet u schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan het jaar van opzeggen. (dus tot 1 december 2017 kunt u opzeggen per 1 januari 2018.)

*Ingangsdatum lidmaatschap per:

*Naam:
*Postcode:
*Adres:
*Woonplaats:

*Land:

*Geslacht:

*Geboortedatum:

*Telefoon:
*Email:
Bijzonderheden:

Mocht het verzenden van het formulier niet lukken, kunt u uw gegevens ook via email verzenden aan: ledenadministratie@weefnetwerk.nl