Werkgroep jeugd en jongeren werkt op twee sporen

De werkgroep jeugd en jongeren wil inventariseren wat voor activiteiten voor kinderen van de lagere of middelbare school er door individuele of groepen weefsters op markten, workshops, demonstraties of scholen aangeboden wordt. Wat was succesvol, wat vinden kinderen leuk? Is er een vervolgtraject ontstaan op de aangeboden activiteit? De ervaringen met activiteiten voor jongeren kunnen gestuurd worden via het e-mailadres jongeren@weefnetwerk.nl.