Specialistenkringen

NAAM CONTACTADRES/WEBSITE
Linnenkring giny001@hetnet.nl 
delinnenkring.weebly.com                       
Nederlandse Ikatkring w.hunnekens@gmail.com

Kaartweefkring annettegeerlings@kpnmail.nl

Damastweversgilde damastweversgilde@gmail.com 

Beeldweefkring a.c.philippona@gmail.com 

Nederlandse Banden van de Andes bandenvandeandes@gmail.com
16+kring roelieschouten@zonnet.nl 

Stichting Weven met Beperking weverijdeknoop@prinsenstichting.nl

Miniatuurweefkring tinymeulen@xmsnet.nl 

Weefkwadraad

margreetdannis@gmail.com

 


                Verwante textiele organisaties

NAAM CONTACTADRES
LOKK
(Landelijke Organisatie van Kantkunst)

secretariaat@lokk.nl
 


Textiel  Plus

pr@textielplus.nl


MERKWAARDIG
(Vereniging Liefhebbers van Merklappen)

secretaris@merklap.nl
 

Quiltersgilde
(Verenigingsblad van het Quiltersgilde)

secretariaat@quiltersgilde.nl


NVKKMS
Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht

kostuumvereniging.s
ecr@gmail.com 


Vezel
administratie@vezel.org 
www.vezel.org


Landelijke Spingroep
 
www.landelijkespingroep.nl


Viltkontaktgroep

viltkontaktgroep@gmail.com


NBvP,   Vrouwen van Nu www.vrouwenvannu.nl


STIDOC bibliotheek
secretaris@stidoc.nl 
www.stidoc.nl

 

Zijn de gegevens van uw organisatie niet juist? Graag een email aan webmaster@weefnetwerk.nl