Doelstelling

WEEFNETWERK is de vereniging die zich inzet voor het algemeen belang van wevend Nederland en streeft naar het bevorderen en verbeteren van het weven.
WEEFNETWERK wil wevers en weefsters met elkaar in contact brengen en hen en andere belanghebbenden informatie verstrekken over de ontwikkelingen op weefgebied.

Activiteiten

  • WEEFNETWERK geeft het kwartaalblad WEVEN uit.
  • WEVEN verschijnt in februari, mei, augustus en in november
  • WEVEN is gratis voor leden.
  • WEEFNETWERK organiseert jaarlijks een Landelijke Weefdag met lezingen, exposities, demonstraties en een uitgebreide leveranciersmarkt.
  • WEEFNETWERK organiseert tentoonstellingen met werk van leden en genodigde kunstenaars.
  • WEEFNETWERK organiseert workshops en cursussen, meestal aan de hand van een thema of een actuele of bijzondere weeftechniek.
  • WEEFNETWERK beheert een bibliotheek met oude en nieuwe boeken op weef - en andere textiele werkvormen.
  • WEEFNETWERK overlegt en houdt contact met verwante organisaties, weefdocenten, kunstenaars en museumconsulenten.
  • WEEFNETWERK organiseert elk jaar in de zomer een weversmarkt in Hoorn.
  • WEEFNETWERK is aangesloten bij Kunstfactor, sector Instituut voor de Amateurkunst.