Aanvraag subsidie voor een jubilerende weefkring

Een weefkring kan bij een jubileum subside aanvragen voor het organiseren van een activiteit. Er is een vast bedrag van € 150,00 per weefkring beschikbaar. Indien men aan kan tonen dat er meerdere activiteiten zijn kan dit bedrag naar inzicht van de subsidiecommissie verhoogd worden.

Verplichte tegenprestatie:  Foto's inleveren voor op de website. Indien er een lesgever komt dan moet er weefwerk geëxposeerd worden op de aansluitende Landelijke Dag.

 

 Het aanvraagformulier 'subsidie evenement' is te vinden onder het kopje 'Formulieren'