door Bep Dierkx

Weefkring de Kaardebol is opgericht in 1976 door 4 personen, die een weefcursus volgden op het Cele-centrum in Zwolle. In de 70er en begin 80 jaren werden in dat centrum geregeld weefcursussen georganiseerd.
Een van de mensen van het eerste uur is nog steeds lid.

Onze kring is een huiskamergroep, eenmaal per maand komen we bij elkaar,
Afwisselend bij een van onze leden. Op dit moment hebben we 13 leden.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen vindt plaats in september.
Op deze bijeenkomst wordt de lijst van gastvrouwen en notulisten vastgelegd.
Ook bespreken we het programma voor het nieuwe seizoen.
Wat willen we, wat zijn er voor plannen? Wie heeft ideeën?
kaardebol04

De laatste bijeenkomst van het seizoen is in april. In de zomer ondernemen we vaak nog een  activiteit, bv. een bezoek aan een museum, een workshop of iets gezelligs voor de hele dag.
Bijv. een verfdag bij een van de leden in de tuin (als het weer het toestaat).
Het belangrijkste van ons samenzijn is het uitwisselen en doorgeven van weeftechnieken. Dit gebeurt door elkaar het gemaakte werk te laten zien, te bespreken en te vertellen hoe dit tot stand gekomen is.
Ook een nieuwe technieken  bespreken geeft inspiratie voor een werkstuk voor een volgende bijeenkomst.

We bezoeken diverse weefactiviteiten zoals:

  - de weefmarkt in Hoorn
  - de landelijke weefdag
  - de ledenvergadering van weefnetwerk
  - textielcafé in Assen.

kaardebol02Bij een gebeurtenis op weef- of textielgebied wordt bekeken wat we voor een bijdrage kunnen leveren. Zo hebben we eens een stand gehad bij de manifestatie “Kerst in Oud Kampen”. Dit gebeuren vindt ieder jaar in Kampen plaats, ongeveer een week voor de kerst. Het was soms bijzonder koud op de avonden dat wij er stonden!Een aantal leden van onze weefkring verleent ook ieder jaar zijn medewerking aan het bemensen van de stand van Weefnetwerk op de handwerkbeurs in de IJsselhallen.
kaardebol01We zijn actief geweest bij een open dag van de “Nooterhof”, een natuur- en educatief centrum in Zwolle. Waarschijnlijk gaan we dit jaar daar ook weer op de najaarsmarkt staan. De afspraak is dat we daar ook een activiteit voor kinderen organiseren. Zoals wol verven of met kinderen weven.
Twee maal per jaar is er een gezamenlijke activiteit met weefkring Heerde.
Deze vindt plaats in Heerde en duurt de hele dag. Er wordt een docent  gevraagd  om een onderwerp uit te diepen, waar we thuis verder aan werken.  Afgelopen winter hebben we de techniek “Summer and Winter” verder uitgediept, dit o.l.v. Riek Bruggink
Soms werken we gezamenlijk aan een onderwerp of techniek, ook kiezen leden er voor om met hun eigen werk bezig te zijn.

Wilt u meer informatie over onze weefkring? Neem dan contact op met Bep Dierkx. e-mail: bep.dierkx@kpnmail.nl