Foudia7door Ineke Körmeling

Weefkring Foudia is opgericht  op 24 november 1976.
De naam is ontleend aan de wevervogel ( Foudia ).
Er zijn 29 leden waarvan 15 leden uit Nederland en 14 leden uit België komen.
De woonplaatsen zijn verdeeld over West Brabant tot Oosterhout en over België  tot Antwerpen.

Wij komen bij elkaar op de tweede woensdag van de maand van 10:00 tot 13:00 uur  in
Gemeenschapshuis “De Lanteern”
Dorpsstraat 119
4711 EG Sint Willebrord

Foudia4Jaarlijks wordt een programma samengesteld met een aantal vaste activiteiten.

In september is er een tweedehandsmarkt waarop iedereen haar overtollig materiaal kan verkopen.
In oktober is er een korte ledenvergadering.
In december is er een feestelijke Kerstviering waarbij zelfgemaakte kadootjes worden uitgewisseld.
In april gaan we een dag op stap. Het programma wordt afwisselend door de Nederlandse en de Belgische leden samengesteld.
In mei is er een korte ledenvergadering.

Foudia6In juni is er een Doedag. We komen bij elkaar in Ulicoten waar genoeg ruimte is om binnen en buiten samen actief aan de slag te gaan met een gekozen onderwerp( bijv. rondweven , monoprint, knikkerverven,  shibori ,  ecoprint). Op deze dag genieten we ook van een uitgebreide lunch waarvoor iedereen iets meebrengt.
Twee keer per jaar wordt een spreker uitgenodigd om ons iets te leren ( weeftechniek , reisverslag , materiaal). Elke bijeenkomst is er een Weeflijn waarin we ons werk aan elkaar laten zien en we bespreken dit met elkaar. Er zijn heel verschillende weefsters in de kring waardoor op elk gebied iets te leren valt.
De ochtenden worden verder gevuld met  presentaties van de eigen leden ( bijv. Kumihimo met kralen) en soms kiezen we een onderwerp waar iedereen een inbreng in heeft (bijv. kleding van zelfgeweven stof).

Foudia1We organiseerden ook al een paar exposities. De laatste was ter gelegenheid van ons 35-jarig jubileum in het trouwkerkje in Etten-Leur.

Onze kring neemt twee keer per jaar deel aan het Zebralimoverleg. Dit is een uitwisseling van informatie  van  de weefkringen in Zeeland, Brabant en Limburg.
Eens in de 2 jaar nemen we deel aan de Zebralimdag met een expositie rond het daarvoor gekozen thema.
In 2015 presenteert onze kring het thema voor de Zebralimdag in 2017.
In 2017 organiseren wij deze dag voor alle Zebralimleden en andere belangstellenden.

In 2016 stellen enkele leden hun huis open gedurende de Weefweek Zuid; dit wordt vanuit Weefnetwerk georganiseerd. De Belgische leden zullen hun werk op een gezamenlijke locatie in Etten-Leur laten zien.


Informatie over Foudia kunt U vragen - via email   foudiaweefkring@gmail.com
   - bij de secretaris        (Tel : 0032 (0)38279409) (België)          
- bij Annie Lavrijssen ( Tel : 0031 (0)765934465 )(Nederland)