Declaratieformulieren

Hieronder vind je de declaratieformulieren in Word en Excel

Declaratieformulier Word

Declaratieformulier Excel

 

Machtiging Incasso

Het incassoformulier moet voorzien zijn van een originele handtekening (geen digitaal) en verzonden worden naar de ledenadministratie (adres staat op het formulier).

Incassoformulier WEEFNETWERK

 

Subidie aanvragen Cursus

Het aanvraagformulier geldt alleen voor het aanvragen van subsidie voor een cursus

Subsidie cursus