Declaratieformulieren

Hieronder vind je de declaratieformulieren in Word en Excel

* Declaratieformulier Word

* Declaratieformulier Excel

 

Machtiging Incasso

Het incassoformulier moet voorzien zijn van een originele handtekening (geen digitaal) en verzonden worden naar de ledenadministratie (adres staat op het formulier).

Incassoformulier WEEFNETWERK

 

Subsidie aanvragen Cursus

Het aanvraagformulier geldt alleen voor het aanvragen van subsidie voor een cursus

Subsidie cursus

 

Subsidie aanvragen evenement, project, jubileum weefkring

Subsidie evenement