Aanmelding voor de cursussen:
Zoals vermeld in de verschillende cursusadvertenties.
Vermeld de cursuscode, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en indien u lid bent van Weefnetwerk uw lidmaatschapsnummer.

Betalen van de cursussen:
Het volledige cursusgeld a.u.b. overmaken op rek.nr. NL71ABNA 0489 9392 01 ten name van WEEFNETWERK, onder vermelding van cursuscode, lidmaatschapsnummer (indien van toepassing) en naam.
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.
Indien een cursus niet doorgaat krijgt u uw reeds betaalde cursusgeld terug.

Modulaire Weefcursus
De reader van de modulaire weefcursus is hier te downloaden.  Copyright © WEEFNETWERK: Alle rechten van de reader Modulaire Weefcursus zijn voorbehouden aan WEEFNETWERK.


Cursus Dubbelweven en Schijndubbelweven op acht schachten Cursuscode 17-35 KER DWSD
Docent Anneke Kersten T 024 322 74 43, 06 52 72 06 27 kersten.anneke@gmail.com
Korte omschrijving cursus Tijdens de cursus komt de basiskennis dubbelweven voor vier en acht schachten, Fins dubbel en de weeftechniek schijndubbelweven op acht schachten aan bod. Je leert vanuit een inspiratie eigen kleurontwerpen maken. Ervaring met weeftechnieken is niet nodig, wel is van belang dat je weefrapporten kunt lezen en begrijpen. Tijdens de cursusperiode moet men over een achtschachts weefgetouw beschikken. De huiswerkopdrachten zijn proefweefsels en een eindwerkstuk. Deze cursus kan ook gebruikt worden voor module 5 en 6.10 van de Modulaire Weefcursus.
Locatie cursus Vrije Academie, , ingang Noord Veluws museum, Winckelweg 17a, 8071DN Nunspeet.
Data en tijden za 13/01 2017 van 10.00 - 14.30 uur, za 10/2 en 10/3 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 100,- voor leden WEEFNETWERK € 70,- Materiaalkosten € 2,- , lunch zelf meenemen
Aanmelden vóór 13 december 2017
Bij Bep Dierkx, Mr. P.J. Oudlaan 38, 8014 ZT Zwolle T 038 465 81 72 bep.dierkx@hotmail.com


Cursus Echo en Iris   Cursuscode 17-39 STB ECHO
Docent Marian Stubenitsky T 048 849 14 73 stubenitsky@gmx.net
Korte omschrijving cursus Uitgaande van een echo- of parallelrijging zijn prachtige, kleurige weefselsoorten te ontwerpen. Iedere les wordt een onderwerp uit het boek behandeld en construeert men een eigen ontwerprijging. Thuis moet men weven op acht schachten. Soms kunnen op één en dezelfde rijging meerdere structuren geweven worden. Enkele ontwerpen kunnen ook op meer dan acht schachten geweven worden, als men dat graag wil.
Locatie cursus DOAS, De oude ambachtsschool, Mimosalaan 1, Atelier 1P, 8013 PS Zwolle. Auto/trein ongeveer 15 min. lopen van station, parkeren Mimosalaan of Oldermannenlaan
Data en tijden zat 16/12 2017, 20/01, 3/03 en 7/04 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 1 december. 2017 
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus IKAT-EGASURI Cursuscode 18-07 SUI IIK
Docent Coosje Suiveer  T 0598-321101 coosje@suiveer.com
Korte omschrijving cursus IKAT – EGASURI
Egasuri is een inslagikat. Het patroon wordt aangebracht op de inslagdraad met je eigen ontwerp en hulpmiddelen, maar ook op de Japanse EZU-DAI.
De verschuivende inslagikat volgt in patroon en in de vrije vorm. Afbindmethode, verfproces en het weven worden behandeld om zelf thuis uit te werken tot een uniek weefsel op een 2 of 4 schachten getouw
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 17-19, 8431 BJ  Oosterwolde (fr)
Data en tijden  Woe 24/01, 21/02 en 21/03 2018 van 11.00 - 15.30 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-.  Zelf lunch meenemen, koffie/thee inbegrepen
Aanmelden vóór 10 januari 2018
Bij Christianne de Wit E weefcollectieffryslân@gmail.com


Cursus Blokrijgen en kleur op 4 schachten, module 3   Cursuscode 17-42 JON BLOK
Docent Marleen Jongen T 055 360 15 12 E mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Deze cursus ie een vervolg op de cursus van vorig jaar, mix module 2 en 3 maar het is noodzakelijk deze te hebben gevolgd. Aan bod komen; Taqueté, zomer-en- winter weefsel, kreukelweefsel, overshot schaduwweefsel. In al deze weefsels speelt het gebruik van kleur een belangrijke rol. De cursus bestaat uit drie lessen van drie uur. In elke les wordt een deel van de tijd aan kleurvormgeving en een deel aan techniekbehandeling besteed. In de eerste les wordt een ketting geverfd en/of strengen garen met reactieve verf, die we gaan gebruiken voor een van de te behandelen technieken. In de volgende lesbijeenkomsten maken we een studie van kleur door middel van onder andere kleurwikkels en andere oefeningen. Uitgangspunt bij deze cursus is techniek en vormgeving.
Locatie cursus wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn
Data en tijden zat 20/01, 3/03 en 21/04 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 90,- voor leden WEEFNETWERK € 63,-
Aanmelden vóór 20 december 2017
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 E bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus Basisbindingen op 4 schachten, Module 2 Cursuscode 18-02 JON MOD2
Docent Marleen Jongen T 055 360 15 12 Mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Op 4 schachten kunnen twee basisbindingen worden geweven: de effen en de keperbinding. Effenbinding heeft vele ‘gezichten’ die we soms niet eens als zodanig herkennen, de effenbinding met een vierkante, gelijkwaardige instelling, ketting en inslag ripsbindingen, panamavariaties en variaties met rietrijgingen en of kettingdichtheid. Spelen met kleur geeft schijnpatronen, ook dat komt aan bod. Keperbinding heeft letterlijk een andere richting waar je dan ook weer vele kanten mee op kunt, ook in figuurlijke zin. We gaan de basisvarianten onder de loep nemen; rechte inrijg, spitsrijgingen en gebroken kepers. Daarnaast de gelijkzijdige en ongelijkzijdige kepers op 4 schachten en de golfkeper
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 17-19, 8431 NJ Oosterwolde
Data en tijden  zat 13/01, 27/01 en 17/02 2018 van 10.30 – 15.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,- Materiaalkosten afhankelijk van de gebruikte garens Lunch zelf meenemen, koffie/thee zijn inbegrepen
Aanmelden vóór 10 december 2017
Bij  Weefcollectieffryslan@gmail.com contactpersoon Christianne de Wit T 06 51 64 81 96 E chrisdewit@telfort.nl


 

Cursus Ajourweefsels Cursuscode 18-03 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Ajourweefsels zijn weefsels waarbij je kunt spelen met flotteringen in de schering en/of de inslag. Hierdoor ontstaan er allerlei interessante structuren. Er komen verschillende soorten ajourweefsels aan bod. Tijdens de les krijg je de theorie en worden weefsels bekeken en besproken. Je voert thuis ontwerp- en weefopdrachten uit. Een vereiste is dat je de bindingsleer op 4 schachten beheerst. Een weefgetouw met 8 schachten kan desgewenst geleend worden. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  ma 22/1, 12/2, 12/3, 23/4 2018 van 19.15 - 21.45 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 100,- voor leden WEEFNETWERK € 70,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursus MOD 1 + 2 Cursuscode 18-04 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Je leert de basisbeginselen van het weven. Hoe werkt een weefgetouw, welke soorten getouwen zijn er en hoe maak je een bindingstekening voor vier schachten? Je leert zelfstandig een weefgetouw op te zetten, een ontwerp te maken en dit om te zetten naar een weefsel in effenbinding dat je ook daadwerkelijk weeft. Een weefgetouw met 4 schachten kan desgewenst geleend worden. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  Zat 27/1, 10/2, 10/3 en 7/4 2018 van 10.00 – 13.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursus Z&W Cursuscode 18-05 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Voor weefsters die nog niet zo heel veel ervaring hebben en hun kennis en vaardigheden uit willen breiden. Zomer-en-winterweefsels staan in deze cursus centraal, een weeftechniek met heel veel mogelijkheden. Je gaat experimenteren met diverse variaties in zomer-en-winter en je ontwerpt en weeft een eindwerkstuk. Het is mogelijk een weefgetouw met 4 schachten te lenen. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  Zat 20/1, 17/2, 17/3 en 21/4 2018 van 10.00 – 13.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursussen naar aanleiding van het thema van de Landelijke Weefdag FRAAI GETOOID
Doel In ieder district is een docent die u helpt met ontwerpen en hoe u deze kunt omzetten in een weefsel. De resultaten worden tentoongesteld tijdens de Landelijke Weefdag van 2018. Materiaal- en consumptiekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Cursus Fraai Getooid   Cursuscode 17-40 COX FGET
Docent Roos Cox T 06 20 05 29 11 E rooscox@xs4all.nl
Korte omschrijving cursus In drie bijeenkomsten inspiratie op doen door het thema Fraai Getooid. Dit is het thema van de Landelijke Weefdag 2017. Bij deze titel denkt men als eerste aan een draagbaar object voor hoofd of lichaam. In deze cursus wordt gewerkt naar een versiering in ruimere zin van het woord, een versiering kan natuurlijk ook op tafel. Hoe kom je van inspiratie tot een eigen ontwerp. We gaan werken met minder gebruikelijke materialen, papiergaren, visdraad, metaaldraad of zelfgemaakte draden. De huiswerkopdrachten worden thuis geweven op 2 of 4 schachten. De nadruk ligt dus op het materiaal en niet op een bepaalde techniek. Basis kennis van weven is vereist. We werken toe naar een, liefst ruimtelijk, eindwerkstuk, dit voor de tentoonstelling op de Landelijke Weefdag 2018.
Locatie cursus Stichting De Krekul, Nicolaas van Eschstraat 30, 5061 VT Oisterwijk www.dekrekul.nl Auto/trein op loopafstand van station Oisterwijk of parkeren op eigen terrein
Data en tijden zat 25/11 2017 van 10.00 - 14.30 uur, inclusief een half uur pauze. Zat 20/01 en 24/02 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 100,- voor leden WEEFNETWERK € 70,-
Aanmelden vóór 10 november 2017
Bij Tiny Claassen T 047 553 41 97 E claassen.tiny@gmail.com


Cursus Blokrijgen en kleur op 4 schachten, module 3   Cursuscode 17-42 JON BLOK
Docent Marleen Jongen T 055 360 15 12 E mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Deze cursus ie een vervolg op de cursus van vorig jaar, mix module 2 en 3 maar het is noodzakelijk deze te hebben gevolgd. Aan bod komen; Taqueté, zomer-en- winter weefsel, kreukelweefsel, overshot schaduwweefsel. In al deze weefsels speelt het gebruik van kleur een belangrijke rol. De cursus bestaat uit drie lessen van drie uur. In elke les wordt een deel van de tijd aan kleurvormgeving en een deel aan techniekbehandeling besteed. In de eerste les wordt een ketting geverfd en/of strengen garen met reactieve verf, die we gaan gebruiken voor een van de te behandelen technieken. In de volgende lesbijeenkomsten maken we een studie van kleur door middel van onder andere kleurwikkels en andere oefeningen. Uitgangspunt bij deze cursus is techniek en vormgeving.
Locatie cursus wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn
Data en tijden zat 20/01, 3/03 en 21/04 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 90,- voor leden WEEFNETWERK € 63,-
Aanmelden vóór 20 december 2017
Bij Bep Dierkx, Mr. P.J. Oudlaan 38, 8014 ZT Zwolle T 038 465 81 72 E bep.dierkx@hotmail.com


Cursus Sieraden van resten handgeweven stof  Cursuscode 18-01 BRG SIER
Docent Riek Bruggink-te Voortwis T 031 434 12 79 info@wevenriekbruggink.nl
Korte omschrijving cursus Tijdens deze workshop gaan we experimenteren met resten handgeweven stof. Denk aan: rafelen, rimpelen, oprollen, vullen, vouwen, wikkelen. Het doel is uiteindelijk maken van enkele sieraden, zoals broches, kralen, kettingen. Voor een deel werken we enkel met de stof, zonder verdere toevoegingen en voor een ander deel werken we met toevoegingen van andere materialen.
Locatie cursus Huis van Droo, Fuutstraat 50, Duiven
Data en tijden vrij 26/01 2018 van 10.30 - 15.00 uur, inclusief een half uur pauze en vrij 23/02 2018 van 10.30 - 12.30 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Lesgeld standaard € 60,- voor leden WEEFNETWERK € 42,- en tijdens de workshop een kleine vergoeding voor materialen
Aanmelden vóór 25 december 2017
Bij Bep Dierkx, Mr. P.J. Oudlaan 38, 8014 ZT Zwolle T 038 465 81 72 bep.dierkx@hotmail.com


Na geweldige reacties van weefsters die de tentoonstelling van Agnes Hauptli en Stacey Harvey-Brown ’Nature in the Making’ van november in Zetten bezochten, komt Stacey terug naar Nederland om twee workshops te geven. De eerste, bij Weefcollectief Fryslân in Oosterwolde, van 8 -11 november, gebaseerd op haar onlangs gepubliceerde boek Honeycomb Hybrids: Honeycomb for All Tastes. Tijdens de andere workshop, in de studio van Marian Stubenitsky in Randwijk van 13 -15 november 2017, leert u technieken die gebruikt worden in enkele van haar driedimensionale kunststukken, Three Techiques for Texture. De voertaal in deze cursussen is Engels.

Cursus Drie technieken om 3D te weven  Cursuscode 17-26 STB 3DWEV
Docent Stacey Harvey – Brown T 00 33 553 97 18 26 E stacey@theloomroom.co.uk
Korte omschrijving cursus Er zijn veel verschillende manieren om 3D effecten te creëren in weven. Deze workshop richt zich op drie structuren, namelijk shibori, overshot en piqué, verbonden dubbelweefsel. Dankzij de verschillende eigenschappen van wol en katoen zullen tijdens de nabehandeling driedimensionale effecten bereikt worden met organische patronen. In deze workshop gaat het om de variëteit aan effecten die kunnen worden bereikt voor toepassing voor interieurs, kleding of kunst. Er wordt gewerkt op een tafeltoestel met 8 schachten, dat zelf meegebracht moet worden. De voertaal is Engels
Locatie cursus Weefschool De Hoeve, De Hoeve 1, 6668 AZ Randwijk. T 048 849 14 73
Data en tijden ma 13/11 t/m woe 15/11 november 2017 van 10.00 - 17.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 230, voor leden WEEFNETWERK € 176,- Opmerking voor een uitgebreide, gezamenlijke lunch wordt gezorgd. Daar wordt tijdens de cursus een bedrag voor gerekend.
Aanmelden vóór 15 oktober 2017
Bij Marian Stubenitsky T 048 849 14 73 E stubenitsky@gmx.net


Cursus Honeycomb Hybrids   Cursuscode 17-43 WCF HONEY
Docent Stacey Harvey-Brown T 00 33 553 97 18 26 stacey@theloomroom.co.uk, stacey.harveybrown@gmail.com
Korte omschrijving cursus Honingraat is een zeer veelzijdig maar eenvoudig weefsel dat op vele manieren kan worden aangepast, met behulp van verschillende technieken om wisselende effecten te creëren, waaronder traditioneel met een twist, kant, rips en schijndubbelweefsel. Door combinatie van deze technieken met contrasterende en soms ongebruikelijke garens, kunnen veel variaties worden gemaakt voor bruikbare, decoratieve- en artistieke doeleinden. De voertaal is Engels.
Locatie cursus Weefcollectief Fryslân, Veengang 17-19, 8431 NJ Oosterwolde
Data en tijden woe 8/11 t/m zat 11/11 2017 van 10.00 - 17.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Lesgeld standaard € 320,- en voor leden WEEFNETWERK € 248,-  Opmerking Materiaalkosten nader te bepalen. Er wordt met staande getouwen gewerkt en deze zijn weefklaar. Dus voor deze cursus hoeven de deelnemers geen getouwen op te bomen, in te rijgen en aan te binden. Koffie/thee zijn inbegrepen. Gezamenlijke lunch wordt door Weefcollectief verzorgd à €10,- per persoon per dag.
Aanmelden vóór 15 oktober 2017
Bij Christianne de Wit, T 06 51 64 81 96, weefcollectieffryslan@gmail.com of chrisdewit@telfort.nl