Aanmelding voor de cursussen:
Zoals vermeld in de verschillende cursusadvertenties.

Vermeld de cursuscode, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en indien u lid bent van Weefnetwerk uw lidmaatschapsnummer.

Betalen van de cursussen:
Het volledige cursusgeld a.u.b. overmaken op rek.nr. NL71ABNA 0489 9392 01 ten name van WEEFNETWERK, onder vermelding van cursuscode, lidmaatschapsnummer (indien van toepassing) en naam.
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.
Indien een cursus niet doorgaat krijgt u uw reeds betaalde cursusgeld terug.

Modulaire Weefcursus
De reader van de modulaire weefcursus is hier te downloaden.  Copyright © WEEFNETWERK: Alle rechten van de reader Modulaire Weefcursus zijn voorbehouden aan WEEFNETWERK


Cursus Shaft Switching/Schachtwisseling Cursuscode 8-09 WEIS SCHWIS
Docent Gisela von Weisz T +46(0)8 766 16 03 Giselavonweisz@telia.com
Korte omschrijving cursus Gisela von Weisz heeft gereedschap ontwikkeld voor schachtwisseling. Door schacht wisselen toe te passen tijdens het weven creëer je een grote ontwerp vrijheid op het weefgetouw. In de cursus leren we hoe schacht wisselen toe te passen voor het weven van voddenkleden, dekens, meubel- en kledingstof. In de technieken: Taqueté, Samit en Liseré. De cursus zal gegeven worden in het Engels.
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 19, 8431 NJ  Oosterwolde
Data en tijden  donderdag 1 maart t/m zondag 4 maart 2018 van 9.00-17.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 8 en maximaal 10/12 personen
Lesgeld standaard € 429,-  en voor leden Weefnetwerk € 331,-. Dit is inclusief het weefklaar maken van de getouwen, vier maal een lunch, de garens en de reader
Aanmelden vóór 15 februari 2018
Bij  Christianne de Wit T E weefcollectieffryslan@gmail.com


Cursus Zomer en Winterweefsels op 4 schachten, patchwork en ontwerpen Cursuscode 18-08 SAV ZOWI
Docent Els Savenije T 077 3260789 M 06 10939625 els.savenije@gmail.com
Korte omschrijving cursus Zomer en Winterweefsels hebben regelmatige bindpunten in het grondweefsel, die een extra patroon geven. Door met de blokpatronen en de patronen van de bindpunten te spelen kunnen er verschillende variaties in het weefsel ontstaan. In deze cursus leer je ook blokpatronen ontwerpen en het gebruik van kleur toe te passen. De cursus kan gebruikt worden voor module 3.5 van de Modulaire Weefcursus.
Locatie cursus  Weefkring Nijmegen, Groesbeeksedwarsweg 188, 6521 DS Nijmegen
Data en tijden  vrijdag 26-1, 23-2, 23-3 en 20-4-2018 van 10:00 tot 13:00 uur
Aantal deelnemers  Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 158,- voor leden van WEEFNETWERK € 116,-  
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Bep Dierkx T 038 465 81 72 E bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus Dubbelweven en Schijndubbelweven op acht schachten Cursuscode 17-35 KER DWSD
Docent Anneke Kersten T 024 322 74 43, 06 52 72 06 27 kersten.anneke@gmail.com
Korte omschrijving cursus Tijdens de cursus komt de basiskennis dubbelweven voor vier en acht schachten, Fins dubbel en de weeftechniek schijndubbelweven op acht schachten aan bod. Je leert vanuit een inspiratie eigen kleurontwerpen maken. Ervaring met weeftechnieken is niet nodig, wel is van belang dat je weefrapporten kunt lezen en begrijpen. Tijdens de cursusperiode moet men over een achtschachts weefgetouw beschikken. De huiswerkopdrachten zijn proefweefsels en een eindwerkstuk. Deze cursus kan ook gebruikt worden voor module 5 en 6.10 van de Modulaire Weefcursus.
Locatie cursus Vrije Academie, , ingang Noord Veluws museum, Winckelweg 17a, 8071DN Nunspeet.
Data en tijden za 13/01 2017 van 10.00 - 14.30 uur, za 10/2 en 10/3 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 100,- voor leden WEEFNETWERK € 70,- Materiaalkosten € 2,- , lunch zelf meenemen
Aanmelden vóór 13 december 2017
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 bep.dierkx@hotmail.com


Cursus Echo en Iris   Cursuscode 17-39 STB ECHO
Docent Marian Stubenitsky T 048 849 14 73 stubenitsky@gmx.net
Korte omschrijving cursus Uitgaande van een echo- of parallelrijging zijn prachtige, kleurige weefselsoorten te ontwerpen. Iedere les wordt een onderwerp uit het boek behandeld en construeert men een eigen ontwerprijging. Thuis moet men weven op acht schachten. Soms kunnen op één en dezelfde rijging meerdere structuren geweven worden. Enkele ontwerpen kunnen ook op meer dan acht schachten geweven worden, als men dat graag wil.
Locatie cursus DOAS, De oude ambachtsschool, Mimosalaan 1, Atelier 1P, 8013 PS Zwolle. Auto/trein ongeveer 15 min. lopen van station, parkeren Mimosalaan of Oldermannenlaan
Data en tijden zat 16/12 2017, 20/01, 3/03 en 7/04 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 1 december 2017 
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus IKAT-EGASURI Cursuscode 18-07 SUI IIK
Docent Coosje Suiveer  T 0598-321101 coosje@suiveer.com
Korte omschrijving cursus IKAT – EGASURI
Egasuri is een inslagikat. Het patroon wordt aangebracht op de inslagdraad met je eigen ontwerp en hulpmiddelen, maar ook op de Japanse EZU-DAI.
De verschuivende inslagikat volgt in patroon en in de vrije vorm. Afbindmethode, verfproces en het weven worden behandeld om zelf thuis uit te werken tot een uniek weefsel op een 2 of 4 schachten getouw
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 17-19, 8431 BJ  Oosterwolde (fr)
Data en tijden  Woe 24/01, 21/02 en 21/03 2018 van 11.00 - 15.30 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-.  Zelf lunch meenemen, koffie/thee inbegrepen
Aanmelden vóór 10 januari 2018
Bij Christianne de Wit E weefcollectieffryslân@gmail.com


Cursus Blokrijgen en kleur op 4 schachten, module 3   Cursuscode 17-42 JON BLOK
Docent Marleen Jongen T 055 360 15 12 E mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Deze cursus ie een vervolg op de cursus van vorig jaar, mix module 2 en 3 maar het is noodzakelijk deze te hebben gevolgd. Aan bod komen; Taqueté, zomer-en- winter weefsel, kreukelweefsel, overshot schaduwweefsel. In al deze weefsels speelt het gebruik van kleur een belangrijke rol. De cursus bestaat uit drie lessen van drie uur. In elke les wordt een deel van de tijd aan kleurvormgeving en een deel aan techniekbehandeling besteed. In de eerste les wordt een ketting geverfd en/of strengen garen met reactieve verf, die we gaan gebruiken voor een van de te behandelen technieken. In de volgende lesbijeenkomsten maken we een studie van kleur door middel van onder andere kleurwikkels en andere oefeningen. Uitgangspunt bij deze cursus is techniek en vormgeving.
Locatie cursus wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn
Data en tijden zat 20/01, 3/03 en 21/04 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 90,- voor leden WEEFNETWERK € 63,-
Aanmelden vóór 20 december 2017
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 E bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus Basisbindingen op 4 schachten, Module 2 Cursuscode 18-02 JON MOD2
Docent Marleen Jongen T 055 360 15 12 Mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Op 4 schachten kunnen twee basisbindingen worden geweven: de effen en de keperbinding. Effenbinding heeft vele ‘gezichten’ die we soms niet eens als zodanig herkennen, de effenbinding met een vierkante, gelijkwaardige instelling, ketting en inslag ripsbindingen, panamavariaties en variaties met rietrijgingen en of kettingdichtheid. Spelen met kleur geeft schijnpatronen, ook dat komt aan bod. Keperbinding heeft letterlijk een andere richting waar je dan ook weer vele kanten mee op kunt, ook in figuurlijke zin. We gaan de basisvarianten onder de loep nemen; rechte inrijg, spitsrijgingen en gebroken kepers. Daarnaast de gelijkzijdige en ongelijkzijdige kepers op 4 schachten en de golfkeper
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 17-19, 8431 NJ Oosterwolde
Data en tijden  zat 13/01, 27/01 en 17/02 2018 van 10.30 – 15.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,- Materiaalkosten afhankelijk van de gebruikte garens Lunch zelf meenemen, koffie/thee zijn inbegrepen
Aanmelden vóór 10 december 2017
Bij  Weefcollectieffryslan@gmail.com contactpersoon Christianne de Wit T 06 51 64 81 96 E chrisdewit@telfort.nl


 

Cursus Ajourweefsels Cursuscode 18-03 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Ajourweefsels zijn weefsels waarbij je kunt spelen met flotteringen in de schering en/of de inslag. Hierdoor ontstaan er allerlei interessante structuren. Er komen verschillende soorten ajourweefsels aan bod. Tijdens de les krijg je de theorie en worden weefsels bekeken en besproken. Je voert thuis ontwerp- en weefopdrachten uit. Een vereiste is dat je de bindingsleer op 4 schachten beheerst. Een weefgetouw met 8 schachten kan desgewenst geleend worden. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  ma 22/1, 12/2, 12/3, 23/4 2018 van 19.15 - 21.45 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 100,- voor leden WEEFNETWERK € 70,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursus MOD 1 + 2 Cursuscode 18-04 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Je leert de basisbeginselen van het weven. Hoe werkt een weefgetouw, welke soorten getouwen zijn er en hoe maak je een bindingstekening voor vier schachten? Je leert zelfstandig een weefgetouw op te zetten, een ontwerp te maken en dit om te zetten naar een weefsel in effenbinding dat je ook daadwerkelijk weeft. Een weefgetouw met 4 schachten kan desgewenst geleend worden. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  Zat 27/1, 10/2, 10/3 en 7/4 2018 van 10.00 – 13.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursus Z&W Cursuscode 18-05 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Voor weefsters die nog niet zo heel veel ervaring hebben en hun kennis en vaardigheden uit willen breiden. Zomer-en-winterweefsels staan in deze cursus centraal, een weeftechniek met heel veel mogelijkheden. Je gaat experimenteren met diverse variaties in zomer-en-winter en je ontwerpt en weeft een eindwerkstuk. Het is mogelijk een weefgetouw met 4 schachten te lenen. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  Zat 20/1, 17/2, 17/3 en 21/4 2018 van 10.00 – 13.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursussen naar aanleiding van het thema van de Landelijke Weefdag FRAAI GETOOID
Doel In ieder district is een docent die u helpt met ontwerpen en hoe u deze kunt omzetten in een weefsel. De resultaten worden tentoongesteld tijdens de Landelijke Weefdag van 2018. Materiaal- en consumptiekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.


Cursus Blokrijgen en kleur op 4 schachten, module 3   Cursuscode 17-42 JON BLOK
Docent Marleen Jongen T 055 360 15 12 E mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Deze cursus ie een vervolg op de cursus van vorig jaar, mix module 2 en 3 maar het is noodzakelijk deze te hebben gevolgd. Aan bod komen; Taqueté, zomer-en- winter weefsel, kreukelweefsel, overshot schaduwweefsel. In al deze weefsels speelt het gebruik van kleur een belangrijke rol. De cursus bestaat uit drie lessen van drie uur. In elke les wordt een deel van de tijd aan kleurvormgeving en een deel aan techniekbehandeling besteed. In de eerste les wordt een ketting geverfd en/of strengen garen met reactieve verf, die we gaan gebruiken voor een van de te behandelen technieken. In de volgende lesbijeenkomsten maken we een studie van kleur door middel van onder andere kleurwikkels en andere oefeningen. Uitgangspunt bij deze cursus is techniek en vormgeving.
Locatie cursus wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn
Data en tijden zat 20/01, 3/03 en 21/04 2018 van 10.00 - 13.00 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Lesgeld standaard € 90,- voor leden WEEFNETWERK € 63,-
Aanmelden vóór 20 december 2017
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 E bep.dierkx@hotmail.com


Cursus Sieraden van resten handgeweven stof  Cursuscode 18-01 BRG SIER
Docent Riek Bruggink-te Voortwis T 031 434 12 79 info@wevenriekbruggink.nl
Korte omschrijving cursus Tijdens deze workshop gaan we experimenteren met resten handgeweven stof. Denk aan: rafelen, rimpelen, oprollen, vullen, vouwen, wikkelen. Het doel is uiteindelijk maken van enkele sieraden, zoals broches, kralen, kettingen. Voor een deel werken we enkel met de stof, zonder verdere toevoegingen en voor een ander deel werken we met toevoegingen van andere materialen.
Locatie cursus Huis van Droo, Fuutstraat 50, Duiven
Data en tijden vrij 26/01 2018 van 10.30 - 15.00 uur, inclusief een half uur pauze en vrij 23/02 2018 van 10.30 - 12.30 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Lesgeld standaard € 60,- voor leden WEEFNETWERK € 42,- en tijdens de workshop een kleine vergoeding voor materialen
Aanmelden vóór 25 december 2017
Bij Bep Dierkx T 038 465 81 72 bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus Sieraden van resten handgeweven stof Cursuscode 18-11 BRG SIER
Docent Riek Bruggink T 031 434 12 79 info@wevenriekbruggink.nl
Korte omschrijving cursus Experimenteren met resten handgeweven stof. Denk aan: rimpelen, opvullen, vouwen, wikkelen. Het doel is uiteindelijk maken van enkele sieraden, zoals broches, kralen, kettingen. Deels werken we alleen met de stof, zonder verdere toevoegingen en deels werken we met toevoegingen van andere materialen
Locatie cursus  Maranatha kerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden
Data en tijden  Za 3/3  2018 van 10.30 - 15.00 uur( incl.half uur pauze) za 21/4  2018 van 10.30 - 12.30 uur
Aantal deelnemers minimaal  6 en maximaal 12 deelnemers 
Lesgeld standaard € 60,- voor leden WEEFNETWERK € 42,-
Aanmelden vóór 20 februari 2018
Bij Roelie Schouten T 0416 351 484 E roelieschoutenjansma@gmail.com