Aanmelding voor de cursussen:
Zoals vermeld in de verschillende cursusadvertenties.

Vermeld de cursuscode, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en indien u lid bent van Weefnetwerk uw lidmaatschapsnummer.

Betalen van de cursussen:
Het volledige cursusgeld a.u.b. overmaken op rek.nr. NL71ABNA 0489 9392 01 ten name van WEEFNETWERK, onder vermelding van cursuscode, lidmaatschapsnummer (indien van toepassing) en naam.
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.
Indien een cursus niet doorgaat krijgt u uw reeds betaalde cursusgeld terug.

Modulaire Weefcursus
De reader van de modulaire weefcursus is hier te downloaden.  Copyright © WEEFNETWERK: Alle rechten van de reader Modulaire Weefcursus zijn voorbehouden aan WEEFNETWERK


Cursus  Basiscursus weven op een weefgetouw door Textielmuseum en WEEFNETWERK   Cursuscode 18-10 JON KER BASIS
Docent  Marleen Jongen en Anneke Kersten T 055 360 15 12 mardijk@planet.nl
Korte omschrijving cursus Weven is het kruisen van draden: schering en inslag. Je creëert je eigen textiele constructie en je bepaalt je eigen textuur, kleur en creatie. Je doet dit op een weefgetouw. Deze cursus biedt de mogelijkheid: inzicht krijgen wat een weefgetouw is, hoe je een ketting of schering maakt, hoe je deze overbrengt op een weefgetouw en de draden inrijgt op de schachten en door de weefkam. Je experimenteert met diverse materialen op een weefgetouw en leert de basis van lezen en schrijven van weefbindingen. Deze cursus wordt aangeboden door Textielmuseum Tilburg en WEEFNETWERK. Er zijn twee lesdagen met vijf uur weefles en één uur bezoek aan het Textiellab en de museumbibliotheek. De cursus gaat door bij deelname van acht cursisten, bij de bevestiging ontvang je informatie over de lesdagen
Locatie cursus  Educatieruimte Textielmuseum Tilburg, Goirkestraat 96, 5046 GN Tilburg
Data en tijden vr 6/4 en 13/4 2018 10.00 - 16.00 uur; 5 uur weefles en 1 uur excursie
Aantal deelnemers  minimaal 8 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld € 190,- inclusief materiaal, koffie en thee, exclusief lunch, te bestellen in museumrestaurant. Studentenkorting € 75,- na de cursus aan te vragen bij cursus@weefnetwerk.nl
Aanmelden vóór 5 maart 2018
Bij  aanmeldingsformulier en betaling uitsluitend bij Marleen Jongen T 055 360 15 12 E mardijk@planet.nl


 

Cursus Shaft Switching/Schachtwisseling Cursuscode 8-09 WEIS SCHWIS
Docent Gisela von Weisz T +46(0)8 766 16 03 Giselavonweisz@telia.com
Korte omschrijving cursus Gisela von Weisz heeft gereedschap ontwikkeld voor schachtwisseling. Door schacht wisselen toe te passen tijdens het weven creëer je een grote ontwerp vrijheid op het weefgetouw. In de cursus leren we hoe schacht wisselen toe te passen voor het weven van voddenkleden, dekens, meubel- en kledingstof. In de technieken: Taqueté, Samit en Liseré. De cursus zal gegeven worden in het Engels.
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 19, 8431 NJ  Oosterwolde
Data en tijden  donderdag 1 maart t/m zondag 4 maart 2018 van 9.00-17.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 8 en maximaal 10/12 personen
Lesgeld standaard € 429,-  en voor leden Weefnetwerk € 331,-. Dit is inclusief het weefklaar maken van de getouwen, vier maal een lunch, de garens en de reader
Aanmelden vóór 15 februari 2018
Bij  Christianne de Wit T E weefcollectieffryslan@gmail.com


Cursus Zomer en Winterweefsels op 4 schachten, patchwork en ontwerpen Cursuscode 18-08 SAV ZOWI
Docent Els Savenije T 077 3260789 M 06 10939625 els.savenije@gmail.com
Korte omschrijving cursus Zomer en Winterweefsels hebben regelmatige bindpunten in het grondweefsel, die een extra patroon geven. Door met de blokpatronen en de patronen van de bindpunten te spelen kunnen er verschillende variaties in het weefsel ontstaan. In deze cursus leer je ook blokpatronen ontwerpen en het gebruik van kleur toe te passen. De cursus kan gebruikt worden voor module 3.5 van de Modulaire Weefcursus.
Locatie cursus  Weefkring Nijmegen, Groesbeeksedwarsweg 188, 6521 DS Nijmegen
Data en tijden  vrijdag 26-1, 23-2, 23-3 en 20-4-2018 van 10:00 tot 13:00 uur
Aantal deelnemers  Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 158,- voor leden van WEEFNETWERK € 116,-  
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Bep Dierkx T 038 465 81 72 E bep.dierkx@hotmail.com


 

Cursus IKAT-EGASURI Cursuscode 18-07 SUI IIK
Docent Coosje Suiveer  T 0598-321101 coosje@suiveer.com
Korte omschrijving cursus IKAT – EGASURI
Egasuri is een inslagikat. Het patroon wordt aangebracht op de inslagdraad met je eigen ontwerp en hulpmiddelen, maar ook op de Japanse EZU-DAI.
De verschuivende inslagikat volgt in patroon en in de vrije vorm. Afbindmethode, verfproces en het weven worden behandeld om zelf thuis uit te werken tot een uniek weefsel op een 2 of 4 schachten getouw
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 17-19, 8431 BJ  Oosterwolde (fr)
Data en tijden  Woe 24/01, 21/02 en 21/03 2018 van 11.00 - 15.30 uur
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-.  Zelf lunch meenemen, koffie/thee inbegrepen
Aanmelden vóór 10 januari 2018
Bij Christianne de Wit E weefcollectieffryslân@gmail.com


 

Cursus Cursus Let’s invent our own pattern in Carpetweaving! Cursuscode 18 -12 VAS CARP
Docent Veinika Västrik T +37 258 06 87 03 Veinika.vastrik@gmail.com
Korte omschrijving cursus Tijdens de cursus zullen we enkele traditionele tapijtweeftechnieken onder de loep nemen. Denk hierbij aan verschillende kepers met linnenbinding, taqueté en ripweefsels. We zullen nieuwe patronen en structuren ontwerpen met behulp van de trappers en weven met inslaggarens van verschillende dikte. De docent spreekt Engels.
Locatie cursus  Weefcollectief Fryslân, Veengang 19, 8431 NJ Oosterwolde (fr)
Data en tijden  do 7/6 t/m zon 10/6 van 9.00 - 17.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 8 en maximaal 10-12 deelnemers
Lesgeld standaard € 400,- voor leden WEEFNETWERK € 305,- In de prijs is begrepen: het weefklaar maken van je getouw, 4 lunches, de garens en de reader
Aanmelden vóór 17 mei 2018
Bij  Weefcollectief Fryslân, Christiane de Wit E weefcollectieffryslan@gmail.com

 


 

Cursus Ajourweefsels Cursuscode 18-03 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Ajourweefsels zijn weefsels waarbij je kunt spelen met flotteringen in de schering en/of de inslag. Hierdoor ontstaan er allerlei interessante structuren. Er komen verschillende soorten ajourweefsels aan bod. Tijdens de les krijg je de theorie en worden weefsels bekeken en besproken. Je voert thuis ontwerp- en weefopdrachten uit. Een vereiste is dat je de bindingsleer op 4 schachten beheerst. Een weefgetouw met 8 schachten kan desgewenst geleend worden. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  ma 22/1, 12/2, 12/3, 23/4 2018 van 19.15 - 21.45 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 100,- voor leden WEEFNETWERK € 70,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


 

Cursus MOD 1 + 2 Cursuscode 18-04 HAK AJO
Docent Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 weeflap@gmail.com
Korte omschrijving cursus Je leert de basisbeginselen van het weven. Hoe werkt een weefgetouw, welke soorten getouwen zijn er en hoe maak je een bindingstekening voor vier schachten? Je leert zelfstandig een weefgetouw op te zetten, een ontwerp te maken en dit om te zetten naar een weefsel in effenbinding dat je ook daadwerkelijk weeft. Een weefgetouw met 4 schachten kan desgewenst geleend worden. De huiswerkopdrachten kunnen voor een portfolio afgetekend worden als proeve van bekwaamheid door de docent
Locatie cursus  CKC (Cultureel centrum) in Zoetermeer, Leidsewallen 80
Data en tijden  Zat 27/1, 10/2, 10/3 en 7/4 2018 van 10.00 – 13.00 uur
Aantal deelnemers  minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers
Lesgeld standaard € 120,- voor leden WEEFNETWERK € 84,-
Aanmelden vóór 15 januari 2018
Bij  Monique Hakkenes T 06 22 42 84 71 E weeflap@gmail.com


Cursussen naar aanleiding van het thema van de Landelijke Weefdag FRAAI GETOOID
Doel In ieder district is een docent die u helpt met ontwerpen en hoe u deze kunt omzetten in een weefsel. De resultaten worden tentoongesteld tijdens de Landelijke Weefdag van 2018. Materiaal- en consumptiekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

 

Cursus Sieraden van resten handgeweven stof Cursuscode 18-11 BRG SIER
Docent Riek Bruggink T 031 434 12 79 info@wevenriekbruggink.nl
Korte omschrijving cursus Experimenteren met resten handgeweven stof. Denk aan: rimpelen, opvullen, vouwen, wikkelen. Het doel is uiteindelijk maken van enkele sieraden, zoals broches, kralen, kettingen. Deels werken we alleen met de stof, zonder verdere toevoegingen en deels werken we met toevoegingen van andere materialen
Locatie cursus  Maranatha kerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden
Data en tijden  Za 3/3  2018 van 10.30 - 15.00 uur( incl.half uur pauze) za 21/4  2018 van 10.30 - 12.30 uur
Aantal deelnemers minimaal  6 en maximaal 12 deelnemers 
Lesgeld standaard € 60,- voor leden WEEFNETWERK € 42,-
Aanmelden vóór 1 maart 2018
Bij Roelie Schouten T 0416 351 484 E roelieschoutenjansma@zonnet.nl